ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRIPI CLOUD

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRIPI CLOUD

Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ của Tripi Cloud.  Bằng cách cài đặt, đăng nhập, truy cập và sử dụng Dịch Vụ (không phụ thuộc vào việc Dịch Vụ có trả phí hay không), Bạn tuyên bố và xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Nếu Bạn tham gia vào các Điều Khoản và Điều Kiện này thay mặt cho một công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác (“Bên Ủy Quyền”), Bạn tuyên bố rằng Bạn đã có ủy quyền hợp pháp để tham gia và Điều Khoản và Điều kiện này; và Bên Ủy Quyền sẽ bị ràng buộc với các Điều Khoản và Điều Kiện này. Trong trường hợp đó, các thuật ngữ “Bạn”, “Người Dùng”, hoặc các thuật ngữ viết hoa liên quan ở đây sẽ đề cập đến Bên Ủy Quyền.

Nếu Bạn không được ủy quyền hợp pháp, hoặc nếu Bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, các chính sách, nguyên tắc hoặc hướng dẫn khác được Tripi Cloud công bố tại từng thời điểm, thì Bạn không được nhấp vào “chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện” và không được sử dụng Dịch Vụ do Tripi Cloud cung cấp.

Chúng Tôi có thể sửa đổi, bổ sung, loại bỏ một số nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc tiếp tục đăng nhập, truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi, Bạn đồng ý và chấp thuận với những nội dung thay đổi đó.

 

1.            GIẢI THÍCH

1.1.      Bạn hoặc Người Dùng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đăng ký sử Dịch Vụ do Tripi Cloud cung cấp, thông qua việc ký kết Hợp Đồng với Tripi Cloud hoặc thông qua biểu mẫu đăng ký sử dụng Dịch Vụ do Tripi Cloud ban hành.

1.2.      Chúng Tôi hoặc Tripi Cloud: là Công ty Cổ phần Phát Triển Công Nghệ Thương Mại và Du Lịch, có mã số thuế 0107067448 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2015, địa chỉ trụ sở chính: tầng 11, tòa Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3.      Hợp Đồng: là văn bản được ký kết giữa Người Dùng và Tripi Cloud, ghi nhận các điều khoản và điều kiện liên quan tới việc cung cấp và sử dụng Dịch Vụ.

1.4.      Dịch Vụ: là các sản phẩm do Tripi Cloud cung cấp cho Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tripi PMS, Tripi CMS, Tripi Booking Engine, Tripi Panorama, bao gồm tất cả phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các nội dung khác được Tripi Cloud cung cấp cho Người Dùng.

1.5.      Phí Dịch Vụ: là khoản tiền mà Người Dùng phải thanh toán trước cho Tripi Cloud để sử dụng Dịch Vụ theo thỏa thuận của hai bên quy định tại Hợp Đồng.

1.6.      Khách Hàng: là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng dịch vụ lưu trú tại Cơ Sở Lưu Trú của Người Dùng.

1.7.      Cơ Sở Lưu Trú: là khách sạn, homestay, villa … do Bạn sở hữu và hoặc quản lý để cung cấp dịch vụ lưu trú cho Khách Hàng có nhu cầu. 

1.8.      Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: là (i) quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh; (ii) quyền đối với phần mềm, tác phẩm hoặc quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền đối với tác phẩm hoặc quyền tác giả (cho dù đã đăng ký, có thể được đăng ký hoặc chưa đăng ký); (iii) quyền đối với thiết kế, tài liệu, văn bản, hình ảnh được hiển thị tại Dịch Vụ; (iv) quyền đối với tất cả dữ liệu thu thập được trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch Vụ.

 

2.            DỊCH VỤ

2.1.      Tripi PMS: là phần mềm quản lý khách sạn toàn diện, giúp Bạn quản lý các đơn đặt phòng từ các kênh phân phối khác nhau, quản lý giá phòng, quản lý nhân viên, quản lý đánh giá từ Khách Hàng, quản lý hóa đơn và thanh toán.

2.2.      Tripi CMS:  là phần mềm quản lý các kênh phân phối trực tuyến.

2.3.      Tripi Booking Engine: là phần mềm được tích hợp trên website và các mạng xã hội của Bạn, cho phép Khách Hàng kiểm tra phòng trống và đặt phòng trực tiếp trên website, giúp Bạn gia tăng số lượng đặt phòng trực tiếp.

2.4.      Tripi Panorama: là công cụ xây dựng website, cho phép Bạn tự thiết lập một website của riêng mình thông qua việc cung cấp các mẫu website và cho phép Người Dùng được kéo, thả để điều chỉnh website phù hợp với định hướng của mình.

 

3.            TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

3.1.      Tài khoản Người Dùng

a)            Tripi Cloud sẽ cung cấp cho Bạn một tài khoản, gồm tên người dùng và mật khẩu, để truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Tripi Cloud. Bạn được quyền tạo một tài khoản phụ để cho phép người khác truy cập và sử dụng tài khoản Người Dùng của Bạn.

b)           Bạn phải đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà Chúng Tôi cung cấp cho Bạn. Bạn cần thay đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên. Chúng Tôi khuyên Bạn nên lựa chọn một mật khẩu mạnh.

c)            Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản mình. Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản do mật khẩu của Bạn bị tiết lộ, Bạn cần ngay lập tức thông báo cho Chúng Tôi. Nếu Bạn không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, Bạn phải thông báo ngay cho Chúng Tôi để Chúng Tôi có thể tạm thời chặn và/ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Bạn đúng cách. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của Bạn.

d)           Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ Tripi Cloud.

e)            Chúng Tôi có quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của Bạn theo quyết định nếu Chúng Tôi phát hiện Bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này.

3.2.      Cung cấp thông tin

a)            Tất cả thông tin Bạn cung cấp cho Chúng Tôi đều chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, không đầy đủ, Bạn sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh.

b)           Thông qua sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý nhận thư điện tử mời tham gia cung cấp các đánh giá liên quan đến Dịch Vụ của Chúng Tôi. Khi cung cấp một đánh giá, Bạn đảm bảo rằng:

       Bạn cung cấp các đánh giá chính xác dựa trên các sự thật.

       Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá bạn cung cấp cho Chúng Tôi.

       Bạn đồng ý để Chúng Tôi sửa đổi đánh giá (thay đổi những câu, từ mà Chúng Tôi đánh giá là không phù hợp) nhưng không làm thay đổi nội dung của đánh giá.

       Bạn đảm bảo nội dung đánh giá sẽ không bao gồm các thông tin bí mật và Chúng Tôi không có trách nhiệm phải xử lý các nội dung đánh giá là thông tin bí mật.

3.3.      Quản lý thông tin Cơ Sở Lưu Trú và phòng trống

Bạn chịu trách nhiệm trong việc quản lý thông tin Cơ Sở Lưu Trú, phòng trống, quản lý và xử lý các yêu cầu đặt phòng. Tripi Cloud sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào liên quan tới việc quản lý phòng trống và xử lý các yêu cầu đặt phòng. Bạn đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh và miễn trừ cho Tripi Cloud khỏi tất cả các trách nhiệm liên quan tới việc quản lý phòng trống và dịch vụ đặt phòng.

3.4.      Cập nhật Dịch Vụ

Tripi Cloud bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tính năng mới cho Dịch Vụ của mình. Nếu Ban tiếp tục truy cập, đăng nhập, sử dụng Dịch Vụ, Bạn đã đồng ý với những thay đổi này. Bạn có trách nhiệm cài đặt các bản nâng cấp phần mềm để tiếp tục sử dụng Dịch Vụ.

3.5.      Thanh toán

a)            Bạn có trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ theo quy định tại Hợp Đồng. Nếu Bạn không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, không đúng thời gian thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng, Chúng Tôi sẽ xóa tài khoản của Bạn hoặc chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào tài khoản hoặc chấm dứt quyền sử dụng Dịch Vụ cho đến khi Bạn thực hiện thanh toán.

b)           Bạn có quyền lựa chọn các hình thức thanh toán theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc quy định tại Hợp Đồng. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Nếu tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của Bạn bị đánh cắp, Bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập thức khi có thông tin về hành vi gian lận này. Chúng Tôi khước từ tất cả trách nhiệm đối với các trường hợp có gian lận trong sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của Bạn do người khác gây ra, kể cả trong trường hợp việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua đăng ký mua, đăng ký sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi. Chúng Tôi không có trách nhiệm hoàn trả hoặc bồi thường các thiệt hại do hành vi gian lận này gây ra.

3.6.      Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi và cung cấp cho Chúng Tôi thông tin của Bạn, Bạn đồng ý cho phép Chúng Tôi được thu thập các thông tin liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở: thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ…), thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh của Bạn (số lượng đơn hàng, số lượng Khách Hàng, thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về Cơ Sở Lưu Trú….), lịch sử truy cập và sử dụng Dịch Vụ…

3.7.      Bạn đồng ý sẽ không thực hiện các hành động dưới đây:

a)            Sao chép bất kỳ nội dung nào được Chúng Tôi cung cấp thông qua Dịch Vụ của mình vì bất cứ mục đích gì mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chúng Tôi;

b)           Sử dụng Dịch Vụ theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, cản trở, phá rối hoặc can thiệp đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc máy tính/ thiết bị di động của Người Dùng khác, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng;

c)            Giành quyền truy cập trái phép hoặc thực hiện các thay đổi trái phép đối với Dịch Vụ, các tài khoản, các hệ thống máy tính, thông qua hành động thâm nhập vào phần cứng máy tính, phần mềm máy tính hoặc mạng máy tính để thay đổi (hacking) hệ thống đó, trộm cắp mật khẩu hoặc các hành động tương tự khác;

d)           Lấy hoặc cố gắng lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng các cách thức mà không được Chúng Tôi cung cấp có chủ ý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lấy hoặc thu thập thông tin cá nhân;

e)            Bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại Dịch Vụ, cho chúng tôi hoặc bên thứ ba có liên quan đến chúng tôi.

 

4.            MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

4.1.      Chúng Tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn và sự cẩn trọng trong việc cung cấp Dịch Vụ, tuy nhiên Chúng Tôi không đảm bảo về tính chính xác và sẵn có của Dịch Vụ. Chúng Tôi không đảm bảo rằng: Dịch Vụ sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn, các trang web hoặc máy chủ cung cấp Dịch Vụ không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại. Bạn hiểu rằng Dịch Vụ được cung cấp trên môi trường internet và có những rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp thứ ba, do vậy Chúng Tôi không đảm bảo duy trì tính bảo mật của các dữ liệu và quyền riêng tư của Bạn. Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn dựa trên cơ sở “nguyên trạng”, Chúng Tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Dịch Vụ bị gián đoạn, chậm trễ, Bạn bị mất quyền truy cập, bị mất dữ liệu hoặc không thể khôi phục, sao lưu dữ liệu. 

4.2.      Chúng Tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Bạn nên sử dụng các Dịch Vụ của Chúng Tôi hoặc việc sử dụng Dịch Vụ là không có rủi ro và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc sử dụng Dịch Vụ.

4.3.      Chúng Tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về doanh thu, lợi nhuận, Khách Hàng khi Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng Tôi.

4.4.      Chúng Tôi sẽ thông báo trước khi thực hiện các hoạt động nâng cấp phần mềm. Tuy nhiên Chúng Tôi không đảm bảo rằng: Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ sự gián đoạn Dịch Vụ.

4.5.      Tripi Cloud hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tham gia vào quá trình xây dựng và cung cấp Dịch Vụ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp nào là hậu quả của việc sử dụng Dịch Vụ, mất dữ liệu, ngưng sử dụng Dịch Vụ, thiệt hại về lợi nhuận, hư hỏng thiết bị truy cập ….

 

5.            QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng Tôi sở hữu tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Dịch Vụ. Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc sử dụng nếu không có sự cho phép của Chúng Tôi. Không có bất cứ quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này được hiểu là trao cho Bạn một sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào để sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của Chúng Tôi. Nếu Bạn vi phạm quy định này, Chúng Tôi bảo lưu quyền yêu cầu Bạn bồi thường cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà Chúng Tôi phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ nội dung được cung cấp thông qua Dịch Vụ của Chúng Tôi được bảo hộ theo pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và quyền liên quan khác. Chúng Tôi và các bên cấp phép của Chúng Tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc các quyền liên quan khác đối với các nội dung này. Bạn không được sửa đổi, sao chép, trưng bày, xuất bản hoặc khai thác toàn bộ hay một phần những nội dung này, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng Tôi.

 

6.            GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI PHÁT SINH

6.1.      Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến Dịch Vụ do Chúng Tôi cung cấp, Bạn vui lòng liên hệ, thông báo đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi trong thời gian sớm nhất.

6.2.      Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, nếu các Bên không thể thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

6.3.      Chúng tôi cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận của các bên và quy định pháp luật.

 

7.            ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1.      Bất khả kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, động đất, sóng thần …), dịch bệnh, bạo loạn, ban bố tình trạng chiến tranh, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker, virus, sự cố đường truyền … Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản và Điều kiện này (ví dụ: hạn chế truy cập, không thể xử lý giao dịch …) do ảnh hưởng của Sự kiện Bất Khả Kháng.

Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng để được giải đáp các quyền lợi liên quan khi có Sự kiện Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi.

7.2.      Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Chúng Tôi, nhân viên và đối tác của Chúng Tôi nếu có khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến việc Bạn vi phạm Điều Khoản và Điều kiện này và/hoặc bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của Bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.

7.3.      Tính tách biệt

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được cơ quan có thẩm quyền xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

 

 

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch (TETTO JSC)
Tầng 11, Toà nhà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam
1900 4524
© 2021 TripiCloud. All Rights Reserved. Privacy Policy |  Terms and Conditions